Kombinationsutbildning sfi + barn och fritid

Går du Studieväg 2 och vill du jobba med barn?

Kombinationsutbildningen sfi + barn och fritid är en bra början för dig som vill arbeta inom barnomsorgen. Du förbereder dig för arbetslivet eller vidare studier. Utbildningen är på gymnasial nivå.

Barnskötarutbildningens innehåll i korthet:

 • etnicitet och kulturmöten,
 • grundläggande vård och omsorg,
 • hälsopedagogik,
 • kommunikation,
 • lärande och utveckling,
 • pedagogiskt arbete och ledarskap,
 • specialpedagogik,
 • barns lärande och växande,
 • skapande verksamhet.

Skapande verksamhet och sång och musik är viktiga moment i kursen. I kursen ingår skrivträning och grammatik. Prov inom sfi-kurserna genomförs som vanligt.

Tid och plats

 • Pågående kombinationsutbildning på Vuxenutbildning Söderort har datumen 6 september 2021 - 14 april 2023.
 • Kommande utbildningar under 2022:
  • Datum ej fastställt

Studietid, studietakt

 • Studierna är på heltid.
 • Studerande är berättigade till studiemedel från CSN.
 • Studiestödspoäng: 1600

Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har betyg i Sfi 2B eller Sfi 2C.
 • Du kan ha påbörjat Sfi 2D men får inte vara färdig med den kursen.
 • Du kan ha påbörjat studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar.

I utbildningen ingår praktikperioder (APL) inom förskola. 

Uppdaterad