Studera hos oss

Professionella lärare, aktuellt studiematerial och modern utrustning.

Behöriga pedagoger

Vi har professionella, välutbildade pedagoger som bryr sig om och hjälper dig till goda studieresultat.

Verklighetsanknytning

Vårt mål är att du ska klara dina sfi-prov så snabbt som möjligt och kunna studera vidare eller skaffa ett arbete. Kombinationsutbildningar ger språkstudierna en tydlig koppling till yrkeslivet och goda möjligheter till anställning.

Digitala verktyg

Som elev har du tillgång till dator och surfplatta under lektionstid.

Ekonomi

Om du läser kombinationsutbildning har du rätt att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid. Du kan boka tid med vår studie- och yrkesvägledare som finns på skolan måndag - fredag. Studie- och yrkesvägledning som utgår från individens behov och erbjuder vägledning för

  • sfi-studier,
  • fortsatta studier efter sfi,
  • CSN-frågor,
  • information om arbetsmarknad och olika yrken,
  • information om validering av tidigare betyg,
  • stöd i att utforma ditt CV och personliga brev.

Studietider

Vi har sfi-kurser måndag – fredag

  • förmiddagar 8.15–12.00 
  • eftermiddagar 13.00–16.00 

och kvällskurser

  • måndagar och onsdagar
  • 17.30–20.00

Att vara elev hos oss

Uppdaterad