Vuxenutbildning Söderort

Vuxenutbildning Söderort hjälper dig att korta vägen till arbete. Vi erbjuder kombinationsutbildningar där du läser sfi och en yrkesutbildning samtidigt.

Du som är föräldraledig kan läsa sfi tillsammans med andra föräldrar. Nyhet! Nu kan du som är studieväg 3 läsa sfi för föräldralediga på öppna förskolan i Högdalen.

Att vara elev hos oss

Varmt välkommen till Vuxenutbildning Söderort i Skärholmen.

Professionella lärare, aktuellt studiematerial och modern utrustning.

Skolans policy är att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet sexuell läggning eller funktionshinder.

Bilder

I våra utbildningar tränar du på att prata svenska tillsammans med dina medstuderande.
Vi har bibliotek/studiehall där det finns böcker på lätt svenska som du kan låna hem.
I våra utbildningar får du lära dig att använda digitala hjälpmedel.
Att lära sig språk tillsammans med andra är den absolut mest effektiva vägen till att behärska ett nytt språk.