Vuxenutbildning Söderort

Vuxenutbildning Söderort hjälper dig att korta vägen till arbete. Vi erbjuder kombinationsutbildningar där du läser sfi och en yrkesutbildning samtidigt.

Du som är föräldraledig kan läsa sfi tillsammans med andra föräldrar. Nyhet! Nu kan du som är studieväg 3 läsa sfi för föräldralediga på öppna förskolan i Hägersten och Skärholmen.

Att vara elev hos oss

Varmt välkommen till Vuxenutbildning Söderort i Skärholmen.

Professionella lärare, aktuellt studiematerial och modern utrustning.

Skolans policy är att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet sexuell läggning eller funktionshinder.

Faktaruta