Vuxenutbildning Söderort

Vuxenutbildning Söderort hjälper dig att korta vägen till arbete. Vi erbjuder kombinationsutbildningar där du läser sfi och en yrkesutbildning samtidigt.

Att vara elev hos oss

Vuxenutbildning Söderort ligger i Vårberg i sydvästra Stockholm.

Professionella lärare, aktuellt studiematerial och modern utrustning.

Skolans policy är att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet sexuell läggning eller funktionshinder.

Bilder

I våra utbildningar tränar du på att prata svenska tillsammans med dina medstuderande.
Vi har bibliotek/studiehall där det finns böcker på lätt svenska som du kan låna hem.
I våra utbildningar får du lära dig att använda digitala hjälpmedel.
Att lära sig språk tillsammans med andra är den absolut mest effektiva vägen till att behärska ett nytt språk.