Värdegrund

Skolans policy är att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet sexuell läggning eller funktionshinder.

Hos oss ska du känna dig väl bemött och professionellt behandlad, var du än kommer ifrån, vem du än är och vem du än vill vara. 

Vi bemöter varandra med respekt och alla har ansvar för att tillsammans skapa ett bra arbetsklimat.

Klagomålsanmälan

I formuläret kan du som elev lämna dina synpunkter på skolan om det är något som du inte är nöjd med. Dina svar kommer att läsas av skolans rektor och det är viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. 

Att vara elev hos oss

Uppdaterad