Värdegrund

Skolans policy är att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet sexuell läggning eller funktionshinder.

Hos oss ska du känna dig väl bemött och professionellt behandlad, var du än kommer ifrån, vem du än är och vem du än vill vara. 

Vi bemöter varandra med respekt och alla har ansvar för att tillsammans skapa ett bra arbetsklimat.

Att vara elev hos oss

Uppdaterad