Kombinationsutbildning sfi + handel

Går du Studieväg 2 och vill du jobba inom handel?

Som anställd inom handel arbetar du i butik vilket kräver god förmåga i att ge professionell service. Utbildningen är på gymnasial nivå. I utbildningen ingår dessa kurser:

 • Orienteringskurser,
 • Samhällskunskap,
 • Servicekunskap,
 • Service och bemötande,
 • Branschkunskap inom handel och administration,
 • Praktisk marknadsföring,
 • Yrkessvenska inom valt område,
 • Handel – specialisering,
 • Logistik,
 • Ergonomi,
 • Personlig försäljning.

​Tid och plats

 • Pågående kombinationsutbildning på Vuxenutbildning Söderort har datumen 15 november 2021 - 25 december 2022.
 • Kommande utbildningar under 2022:
  • Datum ej fastställt

Studietid, studietakt

 • Studierna är på heltid.
  Studerande är berättigade till studiemedel från CSN.
 • Studiestödspoäng: 1100

Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har betyg i Sfi 2B eller Sfi 2C.
 • Du kan ha påbörjat Sfi 2D men får inte vara färdig med den kursen.
 • Du kan ha påbörjat studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar.

Uppdaterad