Kombinationsutbildning sfi + handel

Går du Studieväg 2 och vill du jobba inom handel?

Som anställd inom handel arbetar du i butik vilket kräver god förmåga i att ge professionell service. Utbildningen är på gymnasial nivå. I utbildningen ingår dessa kurser:

 • Orienteringskurser,
 • Samhällskunskap,
 • Servicekunskap,
 • Branschkunskap inom handel och administration,
 • Praktisk marknadsföring,
 • Yrkessvenska inom valt område,
 • Handel – specialisering,
 • Utställningsdesign,
 • Ergonomi,
 • Personlig försäljning.

Kommande starter

 • 22 april 202418 maj 2025, 51 veckor, sök senast 25 februari.

Du gör din ansökan i ansökningsplattformen:

Studietid, studietakt

 • Studierna är på heltid.
 • Studierna är på dagtid.
 • Studerande är berättigade till studiemedel från CSN.

Målgrupp

 • Utbildningen är för dig som har betyg i sfi 2B eller sfi 2C.
 • Du kan ha påbörjat sfi 2D men får inte vara färdig med den kursen.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar.

Uppdaterad