Lärling – handel mot dagligvaruhandeln

För dig som vill lära dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med försäljning och service inom handel. Som anställd inom handel arbetar du i butik vilket kräver god förmåga i att ge professionell service till kunder.

Arbetsplatsförlagd utbildning

Som lärling läser du svenska tillsammans med yrkeskurser i skolan några dagar i veckan och några dagar har du APL – arbetsplatsförlagd utbildning – på en arbetsplats där du lärs upp av en handledare. Du lär dig alltså yrket på en arbetsplats.

Du börjar med fem veckors orienteringskurser på skolan för att få en introduktion till yrket och är därefter ute på arbetsplats tre dagar i veckan och senare ökar det till fyra dagar i veckan.

Du läser 30 timmar i veckan med viss del i skolan men största delen ute på arbetsplatsen. Du måste följa din handledares arbetstider, det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Studietid, studietakt

  • Studierna är på heltid.
  • Studierna är på dagtid.
  • Studerande är berättigade till studiemedel från CSN.

Målgrupp

  • Utbildningen är för dig som har betyg i sfi 2B eller sfi 2C. Du kan ha påbörjat sfi 2D men får inte vara färdig med den kursen.
  • Du får inte ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk.

Antagning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kallas till telefonintervju senast 4 veckor innan start. 

Nästa kursstart

Utbildningen startar den 22 april 2024 och är 51 veckor lång. Ansök senast: 25 februari.

Uppdaterad