Sfi studieväg 2

Har du en grundskoleutbildning från ditt hemland? Då kan du läsa studieväg 2.

Målet med utbildningen är att du ska få behörighet till fortsatta studier och att du ska få bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden.

Studieplanen är individuell och anpassas efter dina behov. Du och din lärare beslutar tillsammans när det är dags för dig att göra dina sfi-prov och gå vidare till nästa steg.

Sfi-studieväg 2 innehåller kurserna B, C och D och är till för dig som har en grundskoleutbildning från ditt hemland.

Tid och plats

 • Du har möjlighet att läsa på förmiddag, eftermiddag och kväll.
 • Plats: Vuxenutbildning Söderort, Skärholmen.

Studietid, studietakt

 • Studietakten är individuell.
 • Vi tar in nya elever varje vecka.

Målgrupp

 • Studieväg 2 är för dig som har studerat upp till 12 år i ditt hemland,
 • Är minst 20 år,
 • Folkbokförd i Stockholm,
 • Har uppehållstillstånd.

Kursinnehåll i korthet


Sfi lär dig

 • läsa och skriva svenska
 • prata, samtala och förstå svenska i olika sammanhang
 • att anpassa språket till olika situationer
 • ett bra uttal
 • digitala verktyg för lärande och kommunikation
 • förbereder dig för fortsatta studier

Du kan läsa mer om vad som ingår i utbildningen på sfi.

Uppdaterad