Uppdragsutbildning

Har du personal som behöver kompetensutbildning och öka sina kunskaper i svenska som andraspråk?

Vi har lång erfarenhet av kompetensutbildningar inom olika branscher såsom vård- och omsorg, hotell, förskolepersonal och transportbranschen. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån era behov.

Uppdaterad