Kombinationsutbildning sfi + vårdbiträde

Går du Studieväg 2 och vill du jobba inom vården?

Kombinationsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som vårdbiträde eller undersköterska inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller som personligt assistens. Du läser sfi tillsammans med yrkeskurser. Om du blir klar med sfi fortsätter du läsa svenska som andraspråk grundläggande. 

För att arbeta som undersköterska behöver du ha klarat svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 2, 3 och 4 samt SVA1. 

När du är klar så är du utbildad undersköterska med en bredare kompetens och kan söka jobb inom vårdens olika områden som till exempel äldreomsorg, sjukvård på sjukhus, hemtjänst.

Tid och plats

  • Pågående kombinationsutbildning på Vuxenutbildning Söderort har datumen 6 september 2021 - 25 juni 2023.
  • Kommande utbildningar under 2022:
    • Datum ej fastställt

Studietid, studietakt

  • Studierna är på heltid.
  • Utbildningen är på gymnasial nivå.
  • Studerande är berättigade till studiemedel från CSN. Studiestödspoäng: 2150

Målgrupp

  • Utbildningen är för dig som har betyg i Sfi 2B eller Sfi 2C.
  • Du kan ha påbörjat Sfi 2D men får inte vara färdig med den kursen.
  • Du kan ha påbörjat studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Uppdaterad